Slova podpory

prof. Jean Chambaz, rektor Sorbonne Université 

prof. Jean Chambaz, rektor Sorbonne Université 

prof. RNDr. Jan Kratchovíl, CSc.

Bývalý děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK

Lynne Cox

Research Office Director, Imperial College London

Ulrike Gerhard, professor for Human Geography of North America at the Institute of Geography and the Heidelberg Center for American Studies (HCA) at Heidelberg University

prof. William F. Crowley

Harvard Medical School

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR, emeritní rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Paní profesorku Milenu Králíčkovou jsem poznal jako nesmírně zodpovědnou bytost oddanou svému lékařskému a badatelskému poslání, výchově studentů a dlouhodobé peči o ně a studijní programy na své Almae Matris jako její prorektorka. Mimořádně náročný úřad prorektorky pro studium vykonovála po obě funkční období příkladně s obrovským nasazení a porozuměním pro studenty i pedagogy, pro celou akademickou obec Univerzity Karlovy, a v zájmu co nejvyšší kvality vzdělávacího procesu. V osobě Mileně Králíčkové bude mít Univerzita Karlova rektorku hledající shodu v akademické obci pro řešení zásadních témat dalšího směřování a rozvoje univerzity, kritickou ke každé snaze narušit principy akademických práv a svobod.

Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR