prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Usilovat o pozici rektorky jsem se po důkladném uvážení rozhodla nejen s cílem navázat na řadu úspěšně započatých aktivit, ale stejnou měrou s odhodláním posílit oblasti, kterým by měla být věnována větší pozornost – například oblasti elektronizace a digitalizace, zvyšování efektivity vnitřních postupů, snižování administrativní zátěže či vnitřní komunikaci.

Budu pracovat na budování vzájemné otevřenosti a důvěry, a to na všech úrovních a ve všech interních procesech. Věřím, že se mi podaří přispět k budování sounáležitosti a soudržnosti uvnitř univerzity. Věřím, že za podpory všech, kteří tvoří univerzitní společenství, tedy vás všech, se mi podaří dosáhnout cílů, popsaných v tomto programu.

Univerzita je pro mě na prvním místě!

životní cesta
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

Mé volební priority

Vzdělávání pro budoucnost

Vzdělávání pro budoucnost

Univerzita jako prostor pro pěstování vědy a výzkumu

Univerzita jako prostor pro pěstování vědy a výzkumu

Lidé s univerzitou, univerzita s lidmi

Péče o naši univerzitu

Univerzita tradiční, přesto moderní i dynamická

Univerzita všem: postavení univerzity ve veřejném prostoru

Třicet let jsem tu s univerzitou a nemám v plánu tuto cestu končit,
ba naopak – s velkou ctí a vervou bych jí chtěla sloužit dále!